تبلیغات
اخبارآنلاین سیویلتکت - تولیدکنندگان رنگ های ساختمانی کم فروشند!

تولیدکنندگان رنگ های ساختمانی کم فروشند!

 

نوشته شده توسط:اخبارگوی سیویتکت

معاون اداره کل نظارت براجرای استاندارد گفت: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با کم فروشی در خصوص رنگهای ساختمانی برخورد می کند و نظارت در این خصوص ادامه دارد.

محمد مهدی جعفری افزود: با اجرای کنترل کالا درسطح بازار از نظر کیفیت، از کالاهای مختلف نمونه برداری انجام دش که نتیجه اولیه آن حاکی از برخی نواقص و کم فروشی بوده است. وی ادامه داد: کالاهای شناسایی شده شامل رنگهای ساختمانی سمن ، الوان ، فراز پیشه ، اورانوس ، ایران ، متین ، پورنگ، هادی رنگ ، سحر که از لحاظ وزنی تا حدود نیم لیتر / کیلوگرم با وزن درج شده ( حدود 4 کیلوگرم / لیتر ) بر روی بسته بندی مغایرت داشته، بوده است.

این مسئول عنوان کرد: در ادامه کنترل بازار مشاهده شد برخی از دستمال کاغذی های با مارک تجاری نانسی ، ابریشم ، گلرنگ ، سافتلن ، گل پر ، حریر در فاکتور های ابعاد دستمال ، گرماژ و تعداد با استاندارد مغایرت داشته اند. معاون اداره کل نظارت براجرای جعفری تاکید کرد: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران طبق قوانین مقررات با متخلفان برخورد خواهد کرد.